Adolfsberg
Bebyggelsen består huvudsakligen av låga flerfamiljshus på 3 våningar från slutet av 60-talet med tydlig gårdsuppdelning. Majoriteten av husen har på senare år moderniserats med stora, generösa balkonger eller uteplatser. I områdets södra del finns även ett mindre antal friliggande 70-tals villor. Enklare service i form av matbutik, gatukök, tobaksaffär och frisör.