Raus Plantering/Planteringen
Området mellan Helsingborgs Södercity och Råå bestod tidigare endast av sanddyner och talldungar. Idag är sträckan till största delen bebyggd och uppdelad i flera stadsdelar. Planteringen, som ligger direkt söder om Södercity, består till största delen av hyreshus och lättare industri, men här finns även ett mindre antal parhus, radhus och villor av varierande ålder.