Västergård
Ett av Helsingborgs nyaste bostadsområden beläget i stadens östra utkant med en väldigt blandad bebyggelse bestående av radhus, friköpta villor och även höghus. Dock har närservicen inte hängt med i bostadsbebyggelsen utan närmaste närbutik finner man på Adolfsberg.